Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm Lượt tải
1 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ Thông tư liên tịch Giáo dục và đào tạo Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 30/03/2016 383
2 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ Thông tư liên tịch Giáo dục phổ thông Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập 22/06/2016 278
3 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ Thông tư liên tịch Giáo dục phổ thông Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 06/11/2015 291
4 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư liên tịch Tài chính Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hực hiện CT MTQG giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015 10/04/2013 202
5 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư liên tịch Giáo dục tiểu học Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV TH công lập 16/09/2015 214
6 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư liên tịch Giáo dục trung học Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV THCS công lập 16/09/2015 215
7 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư liên tịch Giáo dục phổ thông Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV THPT công lập 16/09/2015 280
8 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT Bộ Thông tin và truyền thông Thông tư liên tịch Công nghệ thông tin Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước 15/02/2012 196
9 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư liên tịch Tổ chức cán bộ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 29/05/2015 0
10 11/2020/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập 19/05/2020 7
Hiển thị 1 - 10 of 212 kết quả.
của 22
0 0 1 4 2 0 6 9 6 8
Hôm nay: 2644
Hôm qua: 4444
Tháng này: 7088
Tổng cộng: 0014206968