Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm Lượt tải
1 31/2021/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định Tài chính Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 26/03/2021 0
2 01/2021/TT-TTCP Thanh Tra Chính Phủ Thông tư Thanh tra Thông tư 01/2021/TT-TTCP quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân 11/03/2021 4
3 50/2020/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo 31/12/2020 3
4 51/2020/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 31/12/2020 6
5 52/2020/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư ban hành Điều lệ Trường mầm non 31/12/2020 3
6 04/2021/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định Giáo dục và đào tạo Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 22/01/2021 6
7 01/2021/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập 02/02/2021 7
8 02/2021/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập 02/02/2021 6
9 03/2021/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập 02/02/2021 5
10 04/2021/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập 02/02/2021 7
Hiển thị 1 - 10 of 230 kết quả.
của 23
0 0 1 5 3 6 3 4 8 5
Hôm nay: 2609
Hôm qua: 4887
Tháng này: 34938
Tổng cộng: 0015363485