Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm Lượt tải
1 124/2020/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định Thanh tra Nghị định số 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 19/10/2020 28
2 Thông tư số 02/2021/TT-TTCP Thanh Tra Chính Phủ Thông tư Thanh tra Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 22/03/2021 29
3 31/2021/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định Tài chính Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 26/03/2021 36
4 01/2021/TT-TTCP Thanh Tra Chính Phủ Thông tư Thanh tra Thông tư 01/2021/TT-TTCP quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân 11/03/2021 48
5 50/2020/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo 31/12/2020 45
6 51/2020/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 31/12/2020 47
7 52/2020/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư ban hành Điều lệ Trường mầm non 31/12/2020 51
8 04/2021/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định Giáo dục và đào tạo Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 22/01/2021 46
9 01/2021/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập 02/02/2021 47
10 02/2021/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập 02/02/2021 51
Hiển thị 1 - 10 of 232 kết quả.
của 240 0 1 6 3 2 9 4 1 6
Hôm nay: 324
Hôm qua: 7861
Tháng này: 43706
Tổng cộng: 0016329416