Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm Lượt tải
1 130/2020/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định Văn bản Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 30/10/2020 3
2 59/2019/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định Văn bản Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 01/07/2019 1
3 19/2020/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định Văn bản Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 12/02/2020 1
4 11/2020/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập 19/05/2020 67
5 4601/QĐ-UBND UBND TP Đà Nẵng Quyết định Giáo dục và đào tạo Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 theo Quyết đinh số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/10/2019 87
6 28-NQ/TW Quốc hội Nghị quyết Văn bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp Hành Trung Ương Khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm 23/05/2018 104
7 125/NQ-CP Chính Phủ Nghị quyết Văn bản Nghị Quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 08/10/2018 89
8 25/2018/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non 08/10/2018 108
9 26/2018/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 23/11/2018 109
10 1677/QĐ-TTg Chính Phủ Quyết định Giáo dục phổ thông Quyết định về Phê duyệt đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 03/12/2018 106
Hiển thị 1 - 10 of 215 kết quả.
của 22
0 0 1 5 0 8 8 8 8 6
Hôm nay: 290
Hôm qua: 1345
Tháng này: 62767
Tổng cộng: 0015088886