Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm Lượt tải
1 06/2022/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục 11/05/2022 1
2 06/QĐ-TTg Chính Phủ Quyết định Văn bản Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 06/03/2022 5
3 387/QĐ-TTg Chính Phủ Quyết định Giáo dục và đào tạo Quyết định số 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030" 25/03/2022 4
4 154/QĐ-UBND UBND TP Đà Nẵng Quyết định Văn bản Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và UBND TP ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 17/01/2022 12
5 22/2021/TT-BTTTT Bộ Thông tin và truyền thông Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 13/12/2021 15
6 21/2021/TT-BTTTT Bộ Thông tin và truyền thông Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet 08/12/2021 15
7 04/2021/TT-TTCP Thanh Tra Chính Phủ Hiệp định Thanh tra Thông tư số 04/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định quy trình tiếp công dân 01/10/2021 16
8 05/2021/TT-TTCP Thanh Tra Chính Phủ Thông tư Thanh tra Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 01/10/2021 16
9 06/2021/TT-TTCP Thanh Tra Chính Phủ Thông tư Thanh tra Thông tư số 06/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ: Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 01/10/2021 16
10 07/2021/TT-TTCP Thanh Tra Chính Phủ Thông tư Thanh tra Thông tư số 07/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 01/10/2021 17
Hiển thị 1 - 10 of 245 kết quả.
của 250 0 1 7 0 8 2 0 4 1
Hôm nay: 5044
Hôm qua: 6570
Tháng này: 119725
Tổng cộng: 0017082041