Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm Lượt tải
1 11/2020/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập 19/05/2020 44
2 4601/QĐ-UBND UBND TP Đà Nẵng Quyết định Giáo dục và đào tạo Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 theo Quyết đinh số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/10/2019 76
3 28-NQ/TW Quốc hội Nghị quyết Văn bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp Hành Trung Ương Khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm 23/05/2018 88
4 125/NQ-CP Chính Phủ Nghị quyết Văn bản Nghị Quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 08/10/2018 77
5 25/2018/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non 08/10/2018 94
6 26/2018/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 23/11/2018 96
7 1677/QĐ-TTg Chính Phủ Quyết định Giáo dục phổ thông Quyết định về Phê duyệt đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 03/12/2018 94
8 15/2017/QH14 Quốc hội Luật Tài chính Luật quản lý, sử dụng tài sản công 21/06/2017 100
9 150/2018/NQQ-HĐND UBND TP Đà Nẵng Nghị quyết Tài chính Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng 12/07/2018 96
10 151/2017/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định Tài chính Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 26/12/2017 92
Hiển thị 1 - 10 of 212 kết quả.
của 22
0 0 1 4 7 9 3 5 7 7
Hôm nay: 424
Hôm qua: 4458
Tháng này: 101787
Tổng cộng: 0014793577