Tra cứu điểm thi

Đợt thi
Số báo danh

STT Số báo danh Họ tên Điểm Văn Điểm Anh Điểm Toán Điểm môn chuyên Điểm tổng
Không tìm thấy thí sinh nào
0 0 1 2 3 1 9 0 8 6
Hôm nay: 3907
Hôm qua: 5873
Tháng này: 200647
Tổng cộng: 0012319086