Tra cứu điểm thi

Đợt thi
Số báo danh

STT Số báo danh Họ tên Điểm Văn Điểm Anh Điểm Toán Điểm môn chuyên Điểm tổng
Không tìm thấy thí sinh nào
0 0 1 2 7 7 6 0 9 8
Hôm nay: 4239
Hôm qua: 4162
Tháng này: 64789
Tổng cộng: 0012776098