Tra cứu điểm thi

Đợt thi
Số báo danh

STT Số báo danh Họ tên Điểm Văn Điểm Anh Điểm Toán Điểm môn chuyên Điểm tổng
Không tìm thấy thí sinh nào
0 0 1 1 1 5 3 5 0 7
Hôm nay: 922
Hôm qua: 1934
Tháng này: 47263
Tổng cộng: 0011153507