Tra cứu điểm thi

Đợt thi
Số báo danh

STT Số báo danh Họ tên Điểm Văn Điểm Anh Điểm Toán Điểm môn chuyên Điểm tổng
Không tìm thấy thí sinh nào0 0 1 5 9 3 9 5 8 0
Hôm nay: 3632
Hôm qua: 4263
Tháng này: 43032
Tổng cộng: 0015939580