Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm học 2020 - 2021, ngày 03/11/2020, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1379/QĐ-SGDĐT về việc thanh tra công tác tổ chức và hoạt động tại các trung tâm ngoại ngữ.
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2020 tại thành phố Đà Nẵng.
Thực hiện Công văn số 862/TTr-NV2 ngày 11/9/2020 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đầu năm học 2020 - 2021, ngày 26/11/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông báo số 2914/TB-SGDĐT về việc công khai đường dây nóng đầu năm học 2020 - 2021, nội dung như sau:
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm học 2020 - 2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1201/QĐ-SGDĐT ngày 07/10/2020 về việc thanh tra công tác tuyển sinh và các khoản thu đầu năm học 2020 - 2021.
    1 2 3 4 5 Trang sau
0 0 1 4 8 9 8 5 1 6
Hôm nay: 569
Hôm qua: 2580
Tháng này: 60574
Tổng cộng: 0014898516