Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-SGDĐT ngày 10/02/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Đà Nẵng về việc thanh tra chuyên đề về công tác tổ chức các khóa thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản, vào lúc 08 giờ 00 ngày 18/02/2020, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1.
Thực hiện Quyết định số 1838/QĐ-SGDĐT ngày 20/11/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thanh tra chuyên ngành tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner từ ngày 28/11/2019 đến ngày 06/12/2019. Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 20/12/2019 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, Giám đốc Sở GDĐT đã ký ban hành Kết luận số 26/KL-SGDĐT ngày 06/01/2020 về việc thanh tra chuyên ngành tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner.
Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-SGDĐT ngày 03/01/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thanh tra công tác quản lý, thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Sơn Trà, vào lúc 08 giờ 00 ngày 10/01/2020, Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra tại Trường Trung học phổ thông Sơn Trà. Theo đó, Đoàn thanh tra có 05 thành viên là lãnh đạo, chuyên viên Thanh tra Sở GDĐT và Phòng CNTT-KT&KĐCLGD Sở GDĐT.
Ngày 04/11/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký ban hành Kết luận số 3276/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động dạy học tại Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng.
    1 2 3 4 5 Trang sau
0 0 1 3 5 4 7 4 0 4
Hôm nay: 1186
Hôm qua: 6336
Tháng này: 7522
Tổng cộng: 0013547404