Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 413/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2022 về việc kiểm tra công tác tuyển sinh trình độ đại học ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 tại Trường Đại học Đông Á.
Ngày 28/02/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 623/BGDĐT-TTr về việc tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.
Ngày 22/7/2019, Chính phủ đã ban hành Công văn số 298/CP-V.I về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.
Ngày 28/4/2022, Giám đốc Sở Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 1036/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác quản lý, hoạt động dạy học tại Phòng GDĐT quận Sơn Trà và các trường trực thuộc UBND quận Sơn Trà.
Ngày 18/3/2022, Giám đốc Sở Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 930/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác quản lý, thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông (THPT) Liên Chiểu.
Ngày 05/01/2022 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-SGDĐT về việc thanh tra công tác quản lý, hoạt động dạy học, tuyển sinh và các khoản thu tại Phòng GDĐT quận Sơn Trà và các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận Sơn Trà.
    1 2 3 4 5 Trang sau0 0 1 7 0 8 1 7 4 0
Hôm nay: 4743
Hôm qua: 6570
Tháng này: 119424
Tổng cộng: 0017081740