Ngày 15/10/2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Quyết định số 1105/QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2021- 2022.
Ngày 13/10/2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Quyết định số 1098/QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021.
    1 2 3 4 5 Trang sau0 0 1 6 3 2 9 1 4 7
Hôm nay: 55
Hôm qua: 7861
Tháng này: 43437
Tổng cộng: 0016329147