Chiều ngày 12/5/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định điều động và bổ nhiệm viên chức quản lí tại Trường THPT Nguyễn Trãi.
Trong 2 ngày 11 và 12/5/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp lại hạng các Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) theo quy định tại Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với trung tâm GDTX.
    1 2 3 4 5 Trang sau0 0 1 7 0 8 1 5 8 3
Hôm nay: 4586
Hôm qua: 6570
Tháng này: 119267
Tổng cộng: 0017081583