Ngày 01/9/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3267/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo sửa chữa Trường THPT Thanh Khê với các nội dung chính sau:
Ngày 01/9/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3270/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo sửa chữa Trường THPT Ông Ích Khiêm với các nội dung chính sau:
Ngày 01/9/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3271/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo sửa chữa Trường THPT Thái Phiên với các nội dung chính sau:
Ngày 01/9/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3272/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo sửa chữa Trung tâm GDTX số 2 với các nội dung chính sau:
Ngày 03/9/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3274/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo sửa chữa Trường THPT Phạm Phú Thứ với các nội dung chính sau:
Ngày 01/9/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3269/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo sửa chữa Trường THPT Hòa Vang với các nội dung chính sau:
    1 2 3 4 5 Trang sau
0 0 1 4 7 9 3 5 5 2
Hôm nay: 399
Hôm qua: 4458
Tháng này: 101762
Tổng cộng: 0014793552