Từ ngày 11/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra về công tác quản lí, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và hoạt động y tế tại các đơn vị, trường học trên toàn địa bàn thành phố.
Ngày 22/01/2021, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khối phòng học bộ môn và bếp ăn Trường TH Hai Bà Trưng (cơ sở 2) tại quận Sơn Trà.
Ngày 15/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.
Ngày 07/01/2021, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây mới khối lớp học Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1 - cơ sở 1 tại quận Sơn Trà.
Ngày 09/01/2021, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trường Tiểu học Quang Trung - cơ sở 2 (giai đoạn 1) tại quận Sơn Trà.
Ngày 12/3/2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 666/SGDĐT-KHTC thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022.
    1 2 3 4 5 Trang sau
0 0 1 5 3 6 3 4 6 7
Hôm nay: 2591
Hôm qua: 4887
Tháng này: 34920
Tổng cộng: 0015363467