Thanh Tra
Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2018, vào ngày 29/5/2018, Giám đốc Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 682/QĐ-SGDĐT về việc thanh tra công tác coi thi Kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT và lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm 2018. Đoàn thanh tra có 69 người gồm 01 Trưởng đoàn, 02 Phó Trưởng đoàn, 01 thư kí và 65 thành viên. Giám đốc Sở giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.
0 0 1 0 3 1 1 8 3 6
Hôm nay: 8546
Hôm qua: 9992
Tháng này: 155253
Tổng cộng: 0010311836