0 0 0 8 4 2 4 0 5 0
Hôm nay: 1268
Hôm qua: 8123
Tháng này: 99207
Tổng cộng: 0008424050