0 0 1 1 3 0 3 3 0 2
Hôm nay: 214
Hôm qua: 3074
Tháng này: 70294
Tổng cộng: 0011303302