...Chưa phải Kim Trọng, chẳng thể Thúc Sinh, không là Từ Hải, chính Nguyễn Du mới là tri kỉ đích thực của đời Kiều. Ông tái tạo và vĩnh viễn hóa Cái Đẹp mang kiếp bi ai. Ông nương tựa vào Kiều - và ngược lại - để tồn tại mãi mãi. Ông và nàng là hai nhưng là một mà thôi!... Tất cả gói trọn trong một âm thanh đứt ruột của khúc bạc mệnh Phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ... Đó cũng là Tiếng chim hót trong bụi mận gai, chỉ ngân lên một lần rồi chết, rồi hết, rồi tan biến giữa muôn trùng và phục sinh trong lòng người đọc…
    1
0 0 1 1 3 0 3 3 4 1
Hôm nay: 253
Hôm qua: 3074
Tháng này: 70333
Tổng cộng: 0011303341