0 0 1 4 4 7 1 7 1 2
Hôm nay: 5137
Hôm qua: 4996
Tháng này: 80547
Tổng cộng: 0014471712