Tiếp theo Công văn số 2250/SGDĐT-GDTrH ngày 10 tháng 7 năm 2015 về việc bồi dưỡng tiếng Anh năm 2015, Sở thông báo kế hoạch triển khai các lớp cụ thể như sau:
0 0 1 2 5 4 9 1 2 0
Hôm nay: 4537
Hôm qua: 12544
Tháng này: 169389
Tổng cộng: 0012549120