0 0 1 4 2 0 7 2 6 4
Hôm nay: 2940
Hôm qua: 4444
Tháng này: 7384
Tổng cộng: 0014207264