Bước vào Trường Mầm non (MN) Bình Minh (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng), có cảm giác như bước vào khu vườn cổ tích. Cảnh sắc, các vật dụng trang trí, khu vui chơi, đồ dùng dạy học ở đây phần lớn đều được làm từ ý tưởng, sự sáng tạo và đôi tay khéo léo của tập thể sư phạm, nhân viên và phụ huynh học sinh (PHHS) nhà trường.
Sáng ngày 28/9/2018, tại các trường Mầm non Rạng Đông và Họa My, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên dự các hoạt động giáo dục đạt điểm xuất sắc phần thi thực hành tại Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non năm học 2017-2018
Sáng ngày 27/9/2018, tại trường MN Số 2 Hòa Liên và MN số 2 Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thao giảng các hoạt động giáo dục đạt điểm xuất sắc phần thi thực hành tại Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non năm học 2017-2018.
Sáng ngày 27/9/2018, tại Trường Mầm non Hòa Bắc huyện Hòa Vang, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên dự các hoạt động giáo dục có trẻ dân tộc thiểu số. Các hoạt động giáo dục này đã đạt điểm xuất sắc phần thi thực hành tại Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non năm học 2017-2018.
Sáng ngày 26/9/2018, tại trường MN Sen Hồng và MN Bạch Dương quận Ngũ Hành Sơn, Sở GDĐT tổ chức thao giảng các hoạt động giáo dục đạt điểm xuất sắc phần thi thực hành tại Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non năm học 2017-2018.
Sáng ngày 26/9/2018, tại các trường mầm non: Hoàng Lan, Ngọc Lan thuộc quận Ngũ Hành Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thao giảng các hoạt động giáo dục đạt điểm xuất sắc phần thi thực hành tại Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non năm học 2017-2018.
Sáng ngày 24/9/2018, tại các trường mầm non: 20-10, Trúc Đào quận Hải Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thao giảng các hoạt động giáo dục đạt điểm xuất sắc phần thi thực hành tại Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non năm học 2017-2018.
Sáng ngày 25/9/2018, tại các trường mầm non: Minh Đức, Ánh Hồng, Ngọc Lan thuộc quận Hải Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thao giảng các hoạt động giáo dục đạt điểm xuất sắc phần thi thực hành tại Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non năm học 2017-2018.
Sáng ngày 24/9/2018, tại các trường mầm non:19/5, Lan Hương quận Hải Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thao giảng các hoạt động giáo dục đạt điểm xuất sắc phần thi thực hành tại Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non năm học 2017-2018.
0 0 1 1 3 0 3 3 4 7
Hôm nay: 259
Hôm qua: 3074
Tháng này: 70339
Tổng cộng: 0011303347