Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 8/10/202, Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với tổ chức VVOB tại Việt Nam tổ chức 4 lớp tập huấn trực tuyến vể Học thông qua chơi dành cho Cán bộ quản lí và giáo viên cốt cán của tất cả các trường tiểu học công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Vào lúc 08 giờ 30 ngày 08/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 bậc trung học bằng hình thức trực tuyến qua ứng dụng Microsoft Teams.
Vào lúc 08 giờ 00 ngày 01/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm xây dựng kế hoạch bài dạy môn Ngữ văn lớp 6 bằng hình thức trực tuyến qua ứng dụng Microsoft Teams. Buổi chia sẻ đã thu hút gần 300 thầy cô giáo là giáo viên sẽ trực tiếp giảng dạy môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2021-2022 tại các trường THCS trên địa bàn thành phố.
Trong hai ngày 24 và 25/8/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 môn Ngữ văn và Giáo dục công dân dành cho tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố bằng hình thức trực tuyến.
Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức họp trực tuyến để triển khai công tác chuyên môn bậc trung học đối với cán bộ quản lí các trường, trung tâm có cấp THCS vào lúc 8h00 ngày 21/8/2021 và cán bộ quản lí các trường, trung tâm có cấp THPT vào lúc 14 giờ 30, ngày 21/8/2021.
Năm học 2021-2022, các cơ sở giáo dục trung học thực hiện đồng thời Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với lớp 6 và Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các lớp từ lớp 7 đến lớp 12. Để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục, Sở Giáo dục và Đạo tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vào lúc 08h00 ngày 14/8/2021 bằng hình thức trực tuyến.
Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, của Sở Giáo dục và Đào tạo, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, các đơn vị, trường học đã làm tốt công tác vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên, đồng lòng, chia sẻ và chung tay cùng chính quyền thành phố thực hiện tốt các giải pháp về phòng, chống dịch.
Thực hiện Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về tiếp tục thực hiện Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021, ngày 22/8/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 2470/SGDĐT-CTrTT chỉ đạo Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, trưởng các phòng Sở, thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm túc thực hiện Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về bổ sung, điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 trên toàn địa bàn thành phố từ 8h00 ngày 23/8/2021 đến 8h00 ngày 26/8/2021.0 0 1 6 5 4 8 1 8 3
Hôm nay: 2299
Hôm qua: 5036
Tháng này: 97133
Tổng cộng: 0016548183