Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-SGDĐT ngày 10/02/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Đà Nẵng về việc thanh tra chuyên đề về công tác tổ chức các khóa thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản, vào lúc 08 giờ 00 ngày 18/02/2020, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1.
Thực hiện Quyết định số 1838/QĐ-SGDĐT ngày 20/11/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thanh tra chuyên ngành tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner từ ngày 28/11/2019 đến ngày 06/12/2019. Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 20/12/2019 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, Giám đốc Sở GDĐT đã ký ban hành Kết luận số 26/KL-SGDĐT ngày 06/01/2020 về việc thanh tra chuyên ngành tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner.
Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-SGDĐT ngày 03/01/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thanh tra công tác quản lý, thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Sơn Trà, vào lúc 08 giờ 00 ngày 10/01/2020, Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra tại Trường Trung học phổ thông Sơn Trà. Theo đó, Đoàn thanh tra có 05 thành viên là lãnh đạo, chuyên viên Thanh tra Sở GDĐT và Phòng CNTT-KT&KĐCLGD Sở GDĐT.
Ngày 04/11/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký ban hành Kết luận số 3276/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động dạy học tại Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng.
Thực hiện Quyết định số 1412/QĐ-SGDĐT ngày 16/9/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thanh tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động dạy học, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng từ ngày 24/9/2019 đến ngày 03/10/2019. Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 17/10/2019 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, Giám đốc Sở GDĐT đã ký ban hành Kết luận số 3276/KL-SGDĐT ngày 04/11/2019 về việc thanh tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động dạy học tại Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng.
Ngày 30/10/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký ban hành Kết luận số 3191/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác tuyển sinh và các khoản thu đầu năm học 2019 - 2020 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Trường TH, THCS và THPT Sky-line.
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại Công văn số 2969/BGDĐT-TTr ngày 15/7/2019 về việc Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng và trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019; thực hiện Kế hoạch thanh tra năm học 2019 – 2020 đã được phê duyệt, Giám đốc Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng đã phối hợp cùng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố để ban hành Quyết định số 1671/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2019 về việc thanh tra tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019 tại Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng.
0 0 1 5 0 8 8 7 4 2
Hôm nay: 146
Hôm qua: 1345
Tháng này: 62623
Tổng cộng: 0015088742