Ngày 15/10/2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Quyết định số 1105/QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2021- 2022.
Ngày 13/10/2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Quyết định số 1098/QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021.
Thực hiện kế hoạch thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 831/QĐ-SGDĐT ngày 06/7/2021 về việc thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Thực hiện Kế hoạch thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng (GDĐT) đã ban hành Quyết định số 831/QĐ-SGDĐT ngày 06/7/2021 về việc thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Thực hiện Quyết định số 742/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thanh tra công tác in sao đề thi và coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra tại phòng họp Sở GDĐT vào chiều ngày 05/7/2021.
    1 2 3 4 5 Trang sau0 0 1 6 3 2 8 8 5 6
Hôm nay: 7625
Hôm qua: 6809
Tháng này: 43146
Tổng cộng: 0016328856