Ngày 04/11/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký ban hành Kết luận số 3276/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động dạy học tại Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng.
Thực hiện Quyết định số 1412/QĐ-SGDĐT ngày 16/9/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thanh tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động dạy học, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng từ ngày 24/9/2019 đến ngày 03/10/2019. Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 17/10/2019 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, Giám đốc Sở GDĐT đã ký ban hành Kết luận số 3276/KL-SGDĐT ngày 04/11/2019 về việc thanh tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động dạy học tại Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng.
Ngày 30/10/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký ban hành Kết luận số 3191/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác tuyển sinh và các khoản thu đầu năm học 2019 - 2020 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Trường TH, THCS và THPT Sky-line.
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại Công văn số 2969/BGDĐT-TTr ngày 15/7/2019 về việc Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng và trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019; thực hiện Kế hoạch thanh tra năm học 2019 – 2020 đã được phê duyệt, Giám đốc Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng đã phối hợp cùng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố để ban hành Quyết định số 1671/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2019 về việc thanh tra tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019 tại Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng.
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm học 2019 - 2020, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1580/QĐ-SGDĐT ngày 02/10/2019 về việc thanh tra công tác quản lý, thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng tại Trường THPT Thái Phiên.
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm học 2019 - 2020, ngày 16/9/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1411/QĐ-SGDĐT về việc thanh tra công tác tuyển sinh và các khoản thu đầu năm học 2019 – 2020.
Sáng ngày 24/9/2019, Đoàn Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành Công bố Quyết định tại Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng.
Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục (Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT); Công văn số 3930/BGDĐT-TTr ngày 30/8/2019 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019 - 2020, ngày 04/9/2019, Giám đốc Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn số 2536/SGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong năm học 2019 – 2020 và Quyết định số 1535/QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm học 2019 – 2020.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Cộng tác viên (CTV) thanh tra giáo dục năm 2019. Buổi Lễ Bế giảng được diễn ra vào lúc 14 giờ 30 ngày 28/8/2019 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Đà Nẵng (số 1093 Ngô Quyền-Quận Sơn Trà - TP. Đà Nẵng)
    1 2 3 4 5 Trang sau
0 0 1 2 7 7 6 0 7 4
Hôm nay: 4215
Hôm qua: 4162
Tháng này: 64765
Tổng cộng: 0012776074