Thực hiện chỉ thị số 18-CT/TU ngày 19/3/1012 của Thành ủy Đà Nẵng về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố” và Kế hoạch số 1622/KH-BCH ngày 01/6/2016 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng về phối hợp tham gia xây dựng nông thông mới năm 2016, Ban Chỉ huy quân sự Sở Giáo dục thành phố Đà Nẵng – Cụm trưởng Cụm tự vệ Khối Hành chính Sự nghiệp kết hợp với Ban Chỉ huy Quân sự Viễn thông Đà Nẵng – Cụm trưởng Cụm tự vệ Khối Doanh nghiệp, đại diện 27 đơn vị tự vệ trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng xây dựng và triển khai kế hoạch số 45/KH-CTVHCSN-CTVDN ngày 20/7/2016 về việc phối hợp tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 tại Thôn 1, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
Nhằm tăng cường công tác quản lý lãnh đạo, chỉ đạo của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo các phòng thuộc Sở; cụ thể như sau
Ngày 02 tháng 3 năm 2016 tại Trung tâm Hành chính thành phố, Thành ủy - UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội vụ đã tổ chức công bố các Quyết định điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và Kế hoạch số 873/KH-SGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị, trường học thành phố Đà Nẵng năm 2015; vừa qua, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp bồi dưỡng công tác thư viện trường học cho đội ngũ viên chức phụ trách công tác thư viện tại các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Nhằm bổ sung cán bộ và tăng cường công tác quản lý cho một số đơn vị, trường học; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ đã tổ chức công bố các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều động, bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở GD&ĐT, cụ thể như sau:
Ngày 14 tháng 12 năm 2015 tại Trung tâm Hành chính thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Thuận - Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng trong thời hạn 5 (năm) kể từ ngày công bố
0 0 1 2 0 5 0 1 2 6
Hôm nay: 717
Hôm qua: 3056
Tháng này: 103608
Tổng cộng: 0012050126