Nhằm bổ sung cán bộ quản lý cho các đơn vị trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức công bố các Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở GD&ĐT, cụ thể như sau:
Thực hiện Quyết định số 1500/QĐ-SNV ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã có Thông báo số 2656/TB-SGDĐT ngày 26/7/2016 về việc tuyển dụng giáo viên THPT năm học 2016-2017
0 0 1 2 0 5 0 1 3 2
Hôm nay: 723
Hôm qua: 3056
Tháng này: 103614
Tổng cộng: 0012050132