Nhằm bổ sung cán bộ quản lý cho các đơn vị trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức công bố các Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở GD&ĐT, cụ thể như sau:
0 0 1 1 8 9 8 1 0 3
Hôm nay: 2501
Hôm qua: 3235
Tháng này: 74940
Tổng cộng: 0011898103