Ngày 19/5, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác cán bộ.
0 0 1 5 3 6 3 2 6 1
Hôm nay: 2385
Hôm qua: 4887
Tháng này: 34714
Tổng cộng: 0015363261