0 0 1 2 9 8 2 0 7 2
Hôm nay: 7012
Hôm qua: 9260
Tháng này: 78110
Tổng cộng: 0012982072