Ngày 01/9/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3268/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà lớp học Trường THPT Tôn Thất Tùng với các nội dung chính sau:
Ngày 09/9/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3358/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà đa năng Trường THPT Ngô Quyền với các nội dung chính sau:
Ngày 14/9/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3397/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà lớp học Trường THPT Nguyễn Hiền với các nội dung chính sau:
Ngày 07/9/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 217/QĐ-SKHĐT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sân thể thao Trường THPT Phan Châu Trinh với các nội dung chính sau:
Ngày 07/9/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 220/QĐ-SKHĐT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sân thể thao Trường tiểu học Lê Văn Hiến với các nội dung chính sau:
Ngày 07/9/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 218/QĐ-SKHĐT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sân thể thao Trường THPT Hoàng Hoa Thám với các nội dung chính sau:
Ngày 07/9/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 219/QĐ-SKHĐT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sân thể thao Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh với các nội dung chính sau:
Ngày 03/9/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3274/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo sửa chữa Trường THPT Phạm Phú Thứ với các nội dung chính sau:
Ngày 01/9/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3267/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo sửa chữa Trường THPT Thanh Khê với các nội dung chính sau:
Ngày 01/9/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3270/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo sửa chữa Trường THPT Ông Ích Khiêm với các nội dung chính sau:
    1 2 3 4 5 Trang sau
0 0 1 4 8 9 8 3 9 0
Hôm nay: 443
Hôm qua: 2580
Tháng này: 60448
Tổng cộng: 0014898390