Ngày 05/5/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1593/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây mới khối phòng học Trường tiểu học Âu Cơ với các nội dung chính sau:
Ngày 05/5/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1592/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường tiểu học khu vực Trung Nghĩa (giai đoạn 1) với các nội dung chính sau:
Ngày 06 tháng 4 năm 2020, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội đã thông báo kết quả Cuộc thi Olympic Toán học năm 2020, theo đó, đã có 15 thí sinh Chiến thắng Cuộc thi và 11 thí sinh dự bị.
Thực hiện Công văn số 2655/UBND-VHXH ngày 22/4/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19, Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tổ chức dạy - học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:
0 0 1 4 7 9 3 3 9 2
Hôm nay: 239
Hôm qua: 4458
Tháng này: 101602
Tổng cộng: 0014793392