Quy định tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2019-2020
Thực hiện Quyết định số 6906/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND thành phố về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh, bổ sung trang thiết bị phòng học bộ môn đạt chuẩn đến năm 2020 và Quyết định số 4272/QĐ-UBND ngày 24/09/2018 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị thí nghiệm cảm biến cho phòng học bộ môn của các Trường THPT năm 2018; ngày 12/10/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh, bổ sung trang thiết bị phòng học bộ môn đạt chuẩn đến năm 2020” giai đoạn 1.
    1 2 3 4 5 Trang sau
0 0 1 1 1 5 3 4 5 4
Hôm nay: 869
Hôm qua: 1934
Tháng này: 47210
Tổng cộng: 0011153454