Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố và tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Khen tặng của UBND thành phố Đà Nẵng 2014.
0 0 1 2 0 5 0 3 2 2
Hôm nay: 913
Hôm qua: 3056
Tháng này: 103804
Tổng cộng: 0012050322