Ngày 3-11-2021, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Quy định này thay thế Quy định số 260-QĐ/TW, ngày 2-10-2009 của Bộ Chính trị và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, theo đó kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 dự kiến diễn ra ngày 07 và 08/7/2021. Sau đây là một số thông tin cần thiết về kỳ thi này.
Đến ngày 14/9/2020, công tác chấm thi Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã hoàn tất. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm dò, chuyển dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, đối soát dữ liệu theo quy định.
Kì thi Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2020-2021 thành phố Đà Nẵng diễn ra trong 03 ngày 18,19,20/7/2020.
    1 2 3 4 5 Trang sau0 0 1 7 0 8 1 6 4 3
Hôm nay: 4646
Hôm qua: 6570
Tháng này: 119327
Tổng cộng: 0017081643