Lãnh đạo Sở

        Xem với cỡ chữ    

Giám Đốc: Nguyễn Đình Vĩnh 

Điện thoại: 0905 128 445

Email: vinhnd@danang.gov.vn

Phó Giám đốcThái Văn Hân        

Điện thoại: 0914 089 999

Email: hantv2@danang.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng

Điện thoại: 0914 022 109

Email: hungnm@danang.gov.vn

Phó Giám đốc: Lê Thị Bích Thuận

Điện thoại: 0913 443 939

Email: thuanltb1@danang.gov.vn

 
0 0 0 8 0 3 8 8 0 0
Hôm nay: 3080
Hôm qua: 6009
Tháng này: 173097
Tổng cộng: 0008038800