Ngày 24/4/2020, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1004/SGDĐT-KHTC Thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021. Năm học 2020-2021, tuyển sinh vào lớp 10 công lập 10.252 học sinh/261 lớp. Trong đó, có Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, thuộc quận Cẩm Lệ được thành lập mới trong năm học 2020-2021.
Ngày 24/4/2020, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1004/SGDĐT-KHTC Thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021. Năm học 2020-2021, tuyển sinh vào lớp 10 công lập 10.252 học sinh/261 lớp. Trong đó, có Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, thuộc quận Cẩm Lệ được thành lập mới trong năm học 2020-2021.
Ngày 15/4/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1366/QĐ-UBND (file đính kèm) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây mới dãy nhà hướng tây - Khu B Trường THCS Kim Đồng với các nội dung chính sau:
Để chia sẻ khó khăn cho đoàn viên, nhà giáo và người lao động tại các công đoàn cơ sở trực thuộc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, sáng ngày 10/4/2020, tại Cơ sở 1- Hệ thống giáo dục Sky Line, Công đoàn ngành Giáo dục thành phố đã phát trợ cấp cho các đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn.
0 0 1 3 9 9 1 5 9 0
Hôm nay: 6310
Hôm qua: 8905
Tháng này: 211792
Tổng cộng: 0013991590