Thực hiện Kế hoạch số 357/KH-SGDĐT ngày 25/01/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020 và Công văn số 2177/SGDĐT-GDMN ngày 30/8/2017 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2017-2018. Từ ngày 4/11/2017-23/12/2017, Sở GD&ĐT tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non dự các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Thực hiện Kế hoạch số 305/KH-SGDĐT ngày 13/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 định hướng đến 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, từ ngày16-17/12/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL,GVMN về xây dựng môi trường và tổ chức các hoạt động giáo dục tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số.
Chiều ngày 15 tháng 12 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 cho giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021.
Sáng ngày 15 tháng 12 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 nhằm hướng dẫn các đơn vị, trường học thực hiện tốt bộ mẫu tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông.
    1 2 3 4 5 Trang sau
0 0 0 9 4 6 7 2 4 8
Hôm nay: 3252
Hôm qua: 2243
Tháng này: 214993
Tổng cộng: 0009467248