0 0 1 4 2 0 6 4 1 4
Hôm nay: 2090
Hôm qua: 4444
Tháng này: 6534
Tổng cộng: 0014206414