Đà Nẵng chủ động chuẩn bị năm học mới 2021 – 2022

        Xem với cỡ chữ    

Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến hết sức phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới 2021-2022.

 

1. Theo Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thì thời gian tựu trường sớm nhất là ngày 01/9/2021 (đối với lớp 1 là 23/8/2021); khai giảng vào ngày 05/9/2021. Tuy nhiên, như một số tỉnh, thành phố khác, tình tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp: hàng chục giáo viên, nhân viên, hàng trăm học sinh đang bị dương tình với vi rút SARS-CoV-2, hàng trăm giáo viên, học sinh đang là F1, F2; nhiều trường học đang là cơ sở cách li y tế tập trung để phòng, chống dịch COVID-19. Được sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, với quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành; sự đồng lòng, ủng hộ của học sinh, phụ huynh và nhân dân thành phố, ngành giáo dục và đào tạo đã và đang vượt mọi khó khăn, chuẩn bị một cách chu đáo, đầy đủ các điều kiện cho năm học mới 2021 – 2022.

 

2. Sở GDĐT đã chủ động, linh hoạt trong việc đánh giá, kiểm tra cuối năm và tổ chức Kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT và Kì thi tốt nghiệp THPT. Đến nay, về cơ bản, ngành GDĐT thành phố đã hoàn thành chương trình năm học 2020-2021 và công tác tuyển sinh cho năm học 2021-2022; các trường MN và phổ thông đang tiến hành nhận hồ sơ (trực tuyến) của học sinh, xếp lớp và chuẩn bị cho năm học mới. Riêng đối với học sinh vừa tốt nghiệp THPT năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các em có bị chậm trễ trong việc nhận hồ sơ, Sở GDĐT đã hướng dẫn các trường phổ thông trả hồ sơ qua bưu điện và đề nghị Bộ GDĐT kéo dài thời gian tuyển sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

 

Học sinh Đà Nẵng tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022

 

Sở GDĐT đã trình UBND thành phố phê duyệt danh mục SGK lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng tại các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học tại Đà Nẵng trong năm học 2021-2022; công bố công khai danh mục SGK được lựa chọn của thành phố. Các trường thông báo tới phụ huynh danh mục SGK và hướng dẫn phụ huynh mua SGK tại các nhà sách. Chỉ đạo rà soát việc tiếp cận, trang bị SGK cho năm học mới của học sinh, đặc biệt là học sinh khuyết tật, không để xảy ra tình trạng thiếu SGK vào đầu năm học mới.

 

3. Sau khi rà soát mạng lưới trường lớp năm học 2021-2022, số lượng giáo viên nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển đơn vị công tác; Sở GDĐT và UBND các quận, huyện đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên các cấp học với tổng số 856 giáo viên (MN 177, TH 495, THCS 136, THPT 48).

 

Do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên Sở GDĐT và UBND các quận, huyện sẽ không thể hoàn thành việc tuyển dụng và phân bổ giáo viên về các cơ sở giáo dục công lập vào đầu tháng 9. Để đảm bảo có đủ đội ngũ giáo viên vào đầu năm học khi khai giảng đúng vào ngày 5/9, Sở GDĐT và UBND các quận, huyện sẽ tạm thời hợp đồng ngắn hạn số giáo viên đã hợp đồng trong năm học 2020-2021, hợp đồng mới trong chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao hoặc bố trí tăng giờ dạy giáo viên để đảm bảo tổ chức đầy đủ các hoạt động giáo dục theo quy định cho đến khi hoàn thành việc tuyển dụng giáo viên.

 

Sở GDĐT đang tiếp tục làm việc với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện trong việc tổ chức xét tuyển, thi tuyển giáo viên trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

 

Triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lí, giáo viên bằng hình thức trực tuyến

 

Song song với công tác đảm bảo giáo viên đứng lớp, Sở GDDT đã đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lí, giáo viên theo kế hoạch, đảm bảo thực hiện các nội dung, quy định chuyên môn, đặc biệt chú trọng triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho lớp 6 theo đúng quy định. Đảm bảo 100% giáo viên giảng dạy chương trình lớp 1, 2, 6 năm học 2021-2022 đều được tập huấn, bồi dưỡng sử dụng SGK đầy đủ. Công tác bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lí, giáo viên đảm bảo theo kế hoạch. 

 

4. Tiếp tục triển khai Đề án "Xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng", tạo các cơ sở và căn cứ pháp lý cho việc triển khai xây dựng, nâng cấp, mở rộng trên địa bàn các quận, huyện giai đoạn 2021-2025.

 

Phối hợp với UBND các quận, huyện tập trung nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án về tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo đủ phòng học theo lộ trình; ưu tiên bố trí phòng học để 100% học sinh lớp 1, lớp 2 được học 2 buổi/ngày trong năm học 2021-2022; xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng, phòng thư viện; mua sắm bổ sung bàn ghế học sinh, máy tính, bộ thiết bị phòng học ngoại ngữ, bộ thiết bị dạy học tối thiểu khối lớp 2, lớp 6.

 

Ban hành Công văn số 2032/SGDĐT-KHTC ngày 05/7/2021 về việc lập kế hoạch kinh phí phục vụ đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018; bổ sung các thiết bị dạy học, thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp 6 năm học 2021-2022, giáo dục STEM... Tăng cường kiểm tra việc quản lí, sử dụng thiết bị dạy học tại các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố. Triển khai mua sắm trang thiết bị ở các bậc học trong năm 2021.

 

Triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển GDĐT, Sở GDĐT đã kịp thời tham mưu thành phố quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, trong đó ưu tiên đầu tư cho cấp mầm non, tiểu học và bảo đảm thiết bị tối thiểu theo lộ trình đổi mới chương trình, SGK; ban hành Công văn số 1621/SGDĐT-KHTC ngày 31/5/2021 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch ngân sách 3 năm 2022-2024. 

 

5. Các đơn vị, trường học đã thực hiện theo đúng quy định chính sách đối với đội ngũ viên chức và người lao động. Việc nâng lương thường xuyên, trước hạn cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên được thực hiện công khai, đúng đối tượng, đúng quy định. Các đơn vị, trường học (công lập) đang thực hiện lập phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức giảng dạy theo các Thông tư ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm bao gồm giáo viên, nhân viên trường mầm non tư thục; nhân viên, bảo mẫu nhóm trẻ được hỗ trợ do dịch COVID-19 năm 2021 theo Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND thành phố. Sở GDĐT đã ban hành Công văn số 1252/SGDĐT-KHTC ngày 29/4/2021 về việc thực hiện các khoản thu năm học 2021-2022 và chỉ đạo điều hành giá năm 2021. Thực hiện các khoản thu trong năm học 2021-2022 theo văn bản hướng dẫn của các cấp; công tác hỗ trợ chi phí học tập đúng đối tượng. Ngoài ra, các tổ chức, đoàn thể tại các đơn vị, trường học đã vận động các nguồn lực để hỗ trợ trao học bổng khuyến học, khuyến tài cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị ảnh hưởng do tình hình dịch COVID-19 để đảm bảo không có học sinh bỏ học vì lí do gia đình khó khăn.

 

Sở GDĐT phối hợp tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố một số nội dung và đã được thông qua tại Kì hợp thứ 2, HĐNĐ thành phố khóa X (ngày 12/8/2021) như: Nghị quyết quy định chính sách đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục liên quan đến khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; Quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lí năm học 2021-2022; học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2021-2022. Hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trong năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. 

 

6. Do tình hình dịch bệnh, hiện nay nhiều trường học được sử dụng làm khu cách li tập trung để phòng chống dịch COVID-19 nên chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến việc khai giảng năm học mới. Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh, Sở GDĐT sẽ tham mưu UBND thành phố quyết định thời gian dừng tiếp nhận người vào cách li tại các điểm cách li y tế là trường học để có thời gian vệ sinh trường, lớp, chuẩn bị cho năm học mới. Sở GDĐT đang phối hợp chuẩn bị kịch bản khai giảng năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021 vào 07 giờ ngày 05/9 như chỉ đạo của Bộ GDĐT. Theo đó, 07h00 chương trình Chào năm học mới trên sóng DanangTV; 07h30 chương trình Khai giảng trực tuyến do các trường thực hiện; 08h00 chương trình trực tuyến giữa giáo viên chủ nhiệm với học sinh các lớp.

 

Học sinh theo dõi chương trình Chào năm học mới trên sóng DanangTV

 

7. Sở GDĐT đã chỉ đạo các trường học triển khai cho các tổ biên soạn chương trình, lập kế hoạch từng môn học theo hướng dẫn. Nhưng do học sinh chưa thể đến trường nên phải nghiên cứu đến việc tổ chức dạy – học qua internet.

 

 

Đội ngũ giáo viên sẵn sàng cho việc tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh

 

Trước những bất cập của việc dạy – học qua internet như: điều kiện của mỗi khu vực dân cư, mỗi cấp học, mỗi trường, mỗi lớp, mỗi học sinh khác nhau nên khó áp dụng đồng bộ một phương pháp; hơn nữa, phương pháp này cũng gây nhiều băn khoăn, lo lắng trong việc quản lí, hỗ trợ con cái của phụ huynh, đặc biệt là với học sinh nhỏ tuổi. Dạy – học không chỉ là việc truyền đạt kiến thức mà còn nhiều vấn đề kết hợp như cảm xúc, kĩ năng, phương pháp… nên chỉ dạy – học trực tuyến kéo dài sẽ khó phát huy hiệu quả tối đa. Việc học sinh phải học trực tuyến kéo dài ít nhiều sẽ có ảnh hưởng tâm lí, gây căng thẳng, ức chế cho học sinh. Chính vì vậy, Sở GDĐT nhận thức dạy – học trực tuyến là một hình thức hỗ trợ chứ không phải là hình thức chủ đạo nên xác định thời gian đầu sau khai giảng (khoảng 02 tuần), việc dạy – học trực tuyến chủ yếu là giới thiệu chương trình, SGK, phương pháp học tập và củng cố kiến thức cũ; sau đó, nếu tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát, Sở sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc dạy – học bài mới trực tuyến cho học sinh trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT. Đối với giáo dục mầm non: Thông tin đến cha, mẹ trẻ các nội dung chăm sóc và giáo dục trẻ bằng hình thức trực tuyến như hướng dẫn cha, mẹ trẻ các nội dung kĩ năng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho trẻ và thực hiện chế độ các bữa ăn ở gia đình để bổ sung dinh dưỡng phù hợp giúp trẻ khỏe mạnh và có sức đề kháng, an toàn hơn trong mùa dịch; hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang đúng cách, rèn cho trẻ có thói quen rửa tay bằng xà phòng đúng thao tác; hướng dẫn trẻ tập thể dục hay vận động phù hợp để cơ thể trẻ khỏe mạnh. Đối với giáo dục phổ thông: Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, học sinh không thể đến trường, các đơn vị, trường học chủ động xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến. Trước mắt, trong 02 tuần đầu, hướng dẫn học sinh làm quen với trường, lớp, thầy cô, bạn bè; làm quen với chương trình, SGK; hướng dẫn học sinh phương pháp học tập; hướng dẫn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức cũ. Riêng đối với lớp 1: Tổ chức "Tuần lễ làm quen", nhà trường chỉ đạo các giáo viên lựa chọn những nội dung kiến thức, kĩ năng cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn phụ huynh tổ chức giáo dục học sinh ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng vào học lớp 1 (hướng dẫn học sinh tư thế ngồi học, cách cầm bút, đặt bút, nối nét, cách cầm sách đọc; làm quen với các loại sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập,...; đọc các âm trong bảng chữ cái, đọc các số từ 0 đến 10...; hướng dẫn học sinh kĩ năng giao tiếp, cách diễn đạt, trình bày với thầy cô, bạn bè, cha mẹ...). Sau tuần làm quen, khi vào chương trình nhưng học sinh chưa đến trường, các trường hướng dẫn giáo viên điều chỉnh kế hoạch, nội dung phù hợp, soạn bài dạy học qua Internet phù hợp với thực tế, chú trọng đến đọc, viết và tính toán cho học sinh. Đồng thời, thực hiện Công văn số 1156/BGDĐT-GDTH ngày 24/3/2021 của Bộ GDĐT về việc triển khai giải pháp dạy học Tiếng Việt lớp 1 trên truyền hình, giáo viên thông báo và hướng dẫn học sinh học Tiếng Việt qua các chủ đề tại chuyên mục "TIỂU HỌC – Tiếng Việt lớp 1", kênh Youtube VTV7. 

 

Với sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ tất cả các điều kiện cần thiết để bắt đầu năm học mới, với sự đồng thuận, chia sẻ của học sinh, phụ huynh và nhân dân thành phố, ngành giáo dục và đào tạo thành phố sẽ vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.

 

PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

 

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác0 0 1 6 3 2 9 3 7 2
Hôm nay: 280
Hôm qua: 7861
Tháng này: 43662
Tổng cộng: 0016329372