Kế hoạch tổng kết 5 năm Ngày Sách Việt Nam tại các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

1. Thực hiện Kế hoạch số 7437/KH-UBND ngày 26/9/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, ngày 05/10/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Kế hoạch số 3032/KH-SGDĐT triển khai tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam tại các đơn vị, trường học trên địa bàn thanh phố Đà Nẵng.

 

 

2. Kế hoạch tổng kết nhằm tiếp tục triển khai nhân rộng phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá sách, lưu giữ sách trong cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, đưa phong trào lan tỏa thành nếp sống văn hóa, nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; biểu dương, tôn vinh những đơn vị, trường học, tổ chức, cá nhân tiêu biểu, có đóng góp tích cực trong việc khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá sách, lưu giữ sách; thông qua quá trình tổng kết nhằm nghiên cứu, hoàn thiện những mô hình tổ chức Ngày Sách Việt Nam phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện và đặc thù của các đơn vị, trường học; góp phần nâng cao tri thức cộng đồng và xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 

Ông Ngô Ngọc Hoàng Vương, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng tại Phiên Chợ Sách lần III năm 2018

 

3. Tại Kế hoạch này, Sở GDĐT đã yêu cầu các đơn vị, trường học tổ chức đánh giá, nêu bật những kết quả, thành công và chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, những việc chưa làm được trong quá trình triển khai Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam; đề xuất, kiến nghị những giải pháp phù hợp để đẩy mạnh hơn nữa phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá sách, lưu giữ sách vào thực tiễn cuộc sống; quá trình tổng kết cần bám sát Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam hàng năm tại các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hình thức tổng kết sinh động, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng đơn vị, trường học, đồng thời, việc lựa chọn những nhân tố, điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng cần đảm bảo chính xác, đúng đối tượng.

 

PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 1 8 8 7 0 2 1
Hôm nay: 2022
Hôm qua: 4555
Tháng này: 63858
Tổng cộng: 0011887021