Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

        Xem với cỡ chữ    

Vào sáng ngày 09/12/2019, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) năm 2018 và chương trình GDPT năm 2018 đối với cấp tiểu học. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì, tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp thành phố; đại diện lãnh đạo UBND các quận, huyện; lãnh đạo, chuyên viên các phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Hiệu trưởng các trường tiểu học của 7 phòng GDĐT quận, huyện trên địa bàn thành phố; lãnh đạo chuyên viên các phòng chức năng thuộc Sở GDĐT.

 

 

Chương trình GDPT mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành ngày 27/12/2018. Theo lộ trình, chương trình áp dụng cho lớp 1 từ năm học 2020 - 2021; năm 2021 - 2022 áp dụng cho lớp 2, lớp 6; năm 2022 - 2023 áp dụng cho lớp 3, lớp 7, lớp 10; năm 2023 - 2024 áp dụng cho lớp 4, lớp 8, lớp 11; năm 2024 - 2025 áp dụng cho lớp 5, lớp 9, lớp 12.

Theo chương trình GDPT mới, giáo dục cấp tiểu học gồm 11 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc; giáo dục THCS gồm 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc; giáo dục THPT gồm 7 môn học và hoạt động bắt buộc. Chương trình mới vừa kế thừa, phát triển những ưu điểm của chương trình hiện hành, vừa khắc phục những hạn chế trong việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh bằng cách phân biệt rõ hai giai đoạn: giáo dục cơ bản (từ lớp 1 - lớp 9), giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 - lớp 12).

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch thành phố Lê Trung Chinh khẳng định: Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) năm 2018 là việc cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Để thực hiện việc chuyển nền giáo dục từ truyền thụ kiến thức sang dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, Bộ GDĐT đã có sự chuẩn bị chu đáo từ chương trình tổng thể; chương trình các môn học; lộ trình triển khai thực hiện; lộ trình bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo một cách cụ thể, khoa học … Vì vậy, đề nghị thời gian tới các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác truyền thông về đổi mới chương trình, sách giáo khoa; tham mưu bố trí, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT năm 2018; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện chương trình GDPT năm 2018 đối với cấp tiểu học; đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút sự đóng góp của toàn xã hội cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Để triển khai hiệu quả chương trình GDPT năm 2018 trên địa bàn thành phố Đà nẵng, tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và học sinh trên địa bàn; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình.

Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình GDPT năm 2018 còn nhiều khó khăn. Để thực tốt chương trình GDPT năm 2018, Phó Chủ tịch yêu cầu:

+ Sở GDĐT phối hợp với cơ quan báo chí làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai chương trình đến 100% các trường học trên địa bàn, tạo sự đồng thuận giữa cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, phụ huynh học sinh, cộng đồng xã hội; triển khai có hiệu quả Kế hoạch số số 8263/KH-UBND ngày 06/12/2019 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chương trình GDPT; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện biên soạn tài liệu giáo dục địa phương.

+ Sở Nội vụ tham mưu cho UBND thành phố bố trí tuyển dụng giáo viên theo quy định;

+ Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí mua sắm thiết bị theo Thông tư số 05-TT/2019-BGD&ĐT ngày 5/4/2019 của Bộ GD&ĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở GD&ĐT, UBND các quận, huyện nghiên cứu, lồng ghép, ưu tiên các nguồn kinh phí đảm bảo cơ sở vật chất.

+ UBND các quận, huyện tập trung xây dựng triển khai kế hoạch, chương trình GDPT năm 2018 phù hợp với từng đơn vị; thực hiện hiệu quả việc rà soát điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị định số 29-NĐ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

+ Các cơ quan: Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng mở các chuyên trang, chuyên mục, kịp thời đưa tin về chủ trương của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chương trình. Năm học 2020 - 2021, chương trình GDPT mới sẽ được triển khai ở cấp tiểu học, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc đổi mới giáo dục, góp phần thực hiện tốt sự nghiệp GDĐT của thành phố, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

                                                                                   

PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 4 7 9 3 3 8 8
Hôm nay: 235
Hôm qua: 4458
Tháng này: 101598
Tổng cộng: 0014793388