Tổ chức tập huấn Triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và xây dựng kế hoạch hoạt động cho Tổ chuyên môn nghiệp vụ cấp tiểu học năm học 2019-2020.

        Xem với cỡ chữ    

Từ ngày 24 đến 26/10 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1 Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào (GDĐT) tổ chức tập huấn Triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và xây dựng kế hoạch hoạt động cho Tổ chuyên môn nghiệp vụ (CMNV) cấp tiểu học năm học 2019-2020.

Tổ CMNV  được thành lập theo quyết định số 1531/QĐ-SGDĐT của Giám đốc Sở GDĐT gồm 95 thành viên do Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GDĐT làm tổ trưởng và các thành viên được cơ cấu ở 09 môn học và hoạt động trải nghiệm, mỗi môn học có nhóm trưởng và nhóm phó bộ môn. Tổ CMNV thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động tại Quyết định Số 1678/QĐ-SGDĐT của Giám đốc Sở GDĐT.

 

 

 

 

Tổ CMNV là một tổ chức của Sở GDĐT có chức năng tư vấn, tham mưu, nghiên cứu, thực nghiệm và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực giáo dục cấp tiểu học.

 

Tại đợt tập huấn lần này, có 95 đại biểu là thành viên Tổ CMNV tham gia, các thành viên được nghiên cứu, thảo luận các nội dung vể Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 và xây dựng kế hoạch hoạt động Tổ CMNV theo từng môn học và hoạt động, nội dung được chú trọng việc dạy học phát triển năng lực cho học sinh.

 

Sau đợt tập huấn, Tổ CMNV các môn học đã xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học 2019-2020 chú trọng đến dạy học phát triển năng lực. Từ những kế hoạch của các môn, ngày 05/11/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp và ban hành Kế hoạch số 3310/KH-SGDĐT về Hoạt động của Tổ CMNV cấp tiểu học năm học 2019-2029.

 

PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 4 7 9 3 5 0 7
Hôm nay: 354
Hôm qua: 4458
Tháng này: 101717
Tổng cộng: 0014793507