Tập huấn giáo viên về phương pháp đánh giá học sinh khuyết tật để xác định mục tiêu giáo dục cá nhân

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Dự án “Học tập cho trẻ em” do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) viện trợ, trong tháng 8 năm 2018, Sở GD&ĐT tổ chức các lớp tập huấn về phương pháp đánh giá học sinh khuyết tật để xác định mục tiêu giáo dục cá nhân nhằm giúp giáo viên các trường hòa nhập thực hiện tốt công tác giáo dục, hỗ trợ cho học sinh khuyết tật.

 

Kế hoạch giáo dục cá nhân (KHGDCN) là văn bản xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức và các điều kiện thực hiện theo tiến độ thời gian để tiến hành giáo dục một trẻ có khó khăn trong học tập trong môi trường giáo dục hòa nhập. KHGDCN là cơ sở để tiến hành giáo dục học sinh có mục đích, có kế hoạch; kiểm soát, điều chỉnh hoạt động giáo dục của giáo viên, hướng tới mục tiêu cần phải đạt; là cơ sở để đánh giá hiệu quả giáo dục và là cơ sở để huy động sự tham gia của cộng đồng trong quá trình hỗ trợ học sinh và nhà trường.

 

Để xây dựng KHGDCN, giáo viên phải tìm hiểu những thông tin có liên quan đến học sinh như: Sự phát triển thể chất, khả năng trí tuệ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tương tác xã hội, hành vi, các điểm mạnh và hạn chế của học sinh, những khó khăn học tập đặc thù; tìm hiểu những thông tin đó bằng nhiều hình thức (Trò chuyện với học sinh, quan sát các hoạt động học tập cũng như vui chơi , nghiên cứu hồ sơ, thăm gia đình học sinh, làm bài tập (test)…).

 

Mỗi giáo viên dạy trẻ khuyết tật cần phải nắm  được quy trình lập KHGDCN bao gồm: Đánh giá ban đầu → Đặt mục tiêu → Lập kế hoạch → Thực hiện kế hoạch →  Đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

 

Trong  lớp tập huấn này, giáo viên được thực hành đánh giá học sinh qua các test kiểm tra về khả năng đọc, viết, và tính toán, các giáo viên sẽ thảo luận liệt kê ra những khả năng hiện tại, nhu cầu của học sinh và đưa ra các mục tiêu như mục tiêu năm, mục tiêu học kỳ, mục tiêu tháng, xây dựng hòan thiện KHGDCN.

 

Giáo viên thực hành đánh giá học sinh

 

Học sinh thực hiện các test đánh giá

 

Giáo viên được thảo luận nhóm để nắm chính xác khả năng hiện tại để làm cơ sở cho việc đặt mục tiêu cho học sinh khuyết tật. Viết ra được những mục tiêu đúng là một công việc vô cùng khó và là thách thức lớn với giáo viên khi xây dựng KHGDCN. Bởi vì, đặt mục tiêu đúng sẽ giúp cho công việc của người giáo viên có cái đích để hướng đến và xác định trách nhiệm của mình đối với công việc và để đánh giá sự tiến bộ của học sinh qua mỗi tháng, học kỳ, mỗi năm học.

 

 

Sau khi được tập huấn giáo viên đã có kỹ năng để lập KHGDCN cho học sinh khuyết tật, biết sử dụng bộ công cụ đánh giá kiểm tra về khả năng đọc, viết, và tính toán, nêu được chính xác khả năng và nhu cầu của học sinh, xây dựng  được mục tiêu năm học, mục tiêu học kỳ, mục tiêu tháng phù hợp, không quá cao cũng không quá thấp so với khả năng của học sinh./.

 

                                               PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 3 9 8 5 5 6 1
Hôm nay: 281
Hôm qua: 8905
Tháng này: 205763
Tổng cộng: 0013985561