Rà soát, nắm thông tin, thực hiện các biện pháp hỗ trợ học sinh chưa đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập; học sinh không có điều kiện tiếp cận công nghệ để học tập qua Internet

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về tiếp tục thực hiện Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021, ngày 22/8/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 2470/SGDĐT-CTrTT chỉ đạo Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, trưởng các phòng Sở, thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm túc thực hiện Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về bổ sung, điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 trên toàn địa bàn thành phố từ 8h00 ngày 23/8/2021 đến 8h00 ngày 26/8/2021.

Tại Công văn số 2470/SGDĐT-CTrTT, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương rà soát, nắm chắc thông tin, triển khai các biện pháp hỗ trợ học sinh chưa có hoặc chưa đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập để bắt đầu năm học mới. Xây dựng Kế hoạch chi tiết; thông báo chủ trương, biện pháp hỗ trợ của nhà trường đến phụ huynh, học sinh không có điều kiện tiếp cận công nghệ để học tập qua internet để phụ huynh, học sinh yên tâm. Khi có điều kiện thuận lợi, tiến hành ngay các hoạt động hỗ trợ, phụ đạo để các em theo kịp chương trình.

 

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GDĐT thăm và chỉ đạo việc ôn tập cho học sinh Cơtu

 

Dạy học cho học sinh đồng bào Cowtu trong thời gian học sinh nghỉ phòng, chống dịch COVID-19

 

PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác0 0 1 7 0 8 1 6 0 5
Hôm nay: 4608
Hôm qua: 6570
Tháng này: 119289
Tổng cộng: 0017081605