Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo sửa chữa Trường THPT Ông Ích Khiêm

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 01/9/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3270/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo sửa chữa Trường THPT Ông Ích Khiêm với các nội dung chính sau:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Xây lắp

620.161.596

Ngân sách thành phố

Chỉ định thầu

-

Quý III

năm

2020

Trọn gói

45 ngày

2

Giám sát thi công xây dựng

19.353.693

Chỉ định thầu

-

Quý III

năm

2020

Trọn gói

Theo thời gian thi công công trình

 
 
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 4 8 9 8 6 4 7
Hôm nay: 700
Hôm qua: 2580
Tháng này: 60705
Tổng cộng: 0014898647