Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo sửa chữa Trung tâm GDTX số 2

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 01/9/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3272/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo sửa chữa Trung tâm GDTX số 2 với các nội dung chính sau:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Xây lắp

997.191.374

Ngân sách thành phố

Chỉ định thầu

-

Quý III

năm

2020

Trọn gói

45 ngày

2

Giám sát thi công xây dựng

31.119.850

Chỉ định thầu

-

Quý III

năm

2020

Trọn gói

Theo thời gian thi công công trình

 
 
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 4 8 9 8 4 9 1
Hôm nay: 544
Hôm qua: 2580
Tháng này: 60549
Tổng cộng: 0014898491