Đà Nẵng triển khai mua sắm trang thiết bị thí nghiệm cảm biến cho phòng học bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học cho các trường THPT

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Quyết định số 6906/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND thành phố về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh, bổ sung trang thiết bị phòng học bộ môn đạt chuẩn đến năm 2020 và Quyết định số 4272/QĐ-UBND ngày 24/09/2018 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị thí nghiệm cảm biến cho phòng học bộ môn của các Trường THPT năm 2018; ngày 12/10/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh, bổ sung trang thiết bị phòng học bộ môn đạt chuẩn đến năm 2020” giai đoạn 1.

 

 

Trong giai đoạn 1, UBND thành phố đã phê duyệt đầu tư cho 21 trường THPT để mua sắm 24 bộ cảm biến môn Vật lý, 22 bộ cảm biến môn Hóa học, 21 bộ cảm biến Sinh học  với kinh phí là 11.100 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn ngân sách thành phố năm 2018 bố trí cho sự nghiệp giáo dục là 10.667 triệu đồng (chiếm 94% dự toán của Đề án điều chỉnh, bổ sung trang thiết bị PHBM đạt chuẩn đến năm 2020).

- Nguồn kinh phí hợp pháp của các trường THPT năm 2018 là 433 triệu đồng (chiếm 4% dự toán của Đề án điều chỉnh, bổ sung trang thiết bị PHBM đạt chuẩn đến năm 2020 đối với các trường ở các vùng có điều kiện thuận lợi).

Mục tiêu của việc mua sắm trang thiết bị thí nghiệm cảm biến cho phòng học bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học nhằm xây dựng hệ thống phòng học bộ môn đạt chuẩn đủ về số lượng cho mỗi trường trung học và có đầy đủ trang thiết bị dạy học hiện đại. Các trường được đầu tư trang bị thực hành, thí nghiệm cho các bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học ứng dụng cảm biến để bước đầu làm quen với công nghệ tự động hóa và trí tuệ nhân tạo của cách mạng công nghiệp 4.0.../.

 

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 4 4 8 2 5 2 2
Hôm nay: 743
Hôm qua: 4538
Tháng này: 91357
Tổng cộng: 0014482522