Thông báo về việc mời thầu

        Xem với cỡ chữ    

THÔNG BÁO

Về việc mời thầu

 

 

    Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo mời thầu:

 

Thông tin chung

Bên mời thầu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Chủ đầu tư

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng; Địa chỉ: Tầng 21 Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Tên gói thầu

Xây lắp công trình

Tên dự án

Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2

Nguồn vốn

Ngân sách thành phố

Phương thức

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

110 ngày

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức đấu thầu

Đấu thầu rộng rãi

Chọn nhà thầu trong nước

Tham dự thầu

Hình thức nhận HSDT

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận HSDT từ ngày

23/08/2018 15:56

Đến ngày

05/09/2018 09:00

Mua HSMT

Miễn phí

 

 

 

 

Địa điểm nhận HSDT

web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Mở thầu

Thời điểm mở thầu

05/09/2018 09:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Giá gói thầu

3,815,618,326 VND

Số tiền bằng chữ

Ba tỷ tám trăm mười năm triệu sáu trăm mười tám nghìn ba trăm hai mươi sáu đồng chẵn

Bảo đảm dự thầu

Hình thức đảm bảo

Thư bảo lãnh

Số tiền đảm bảo

40.000.000 VND

Số tiền bằng chữ

Bốn mươi triệu đồng chẵn

 
 
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
 

             

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 4 0 1 8 7 4 3
Hôm nay: 6285
Hôm qua: 12868
Tháng này: 238945
Tổng cộng: 0014018743