Công đoàn ngành Giáo dục thành phố tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 15/10/2020, tại Trường THPT Phan Châu Trinh, Công đoàn Ngành Giáo dục thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017–2022 với sự chủ trì của ông Trần Nguyễn Minh Thành, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục thành phố

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII, họp với các nội dung sau:

 

- Thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019-2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 và Chương trình công tác hoạt động công đoàn năm học 2020-2021.

 

- Thực hiện công khai tài chính theo Hướng dẫn 460/HD-TLĐ năm 2014 công khai tài chính công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

Tại Hội nghị, Thường trực Công đoàn ngành báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu thi đua của Công đoàn Giáo dục thành phố năm 2020.  Hội nghị đã thông qua các bước để kiện toàn Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục.

 

 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THÀNH PHỐ

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác0 0 1 7 0 8 2 0 3 3
Hôm nay: 5036
Hôm qua: 6570
Tháng này: 119717
Tổng cộng: 0017082033