Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục thành phố lần thứ 4, khóa xi, nhiệm kỳ 2017 - 2022

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 28/8/2018, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Ban Chấp hành Khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 tổ chức Hội nghị lần 4

 

Hội nghị đã hoàn thành những nội dung quan tọng như: thông qua Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hoạt động xã hội công đoàn; Quy chế khen thưởng của Công đoàn ngành Giáo dục thành phố; góp ý xây dựng Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017 – 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn năm học 2018 – 2019. Đặc biệt, BCH đã tập trung bàn bạc, thống nhất Chương trình công tác trọng tâm năm học 2018 – 2019, nhất là những hoạt động cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đạt chỉ tiêu do Liên đoàn Lao động thành phố giao trong năm 2018.

 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THÀNH PHỐ

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác0 0 1 7 0 8 1 8 2 3
Hôm nay: 4826
Hôm qua: 6570
Tháng này: 119507
Tổng cộng: 0017081823