Khai mạc Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV

        Xem với cỡ chữ    

GD&TĐ - Sáng nay (19/4), 275 đại biểu chính thức, đại diện cho khoảng 1,5 triệu công đoàn viên là cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành Giáo dục trong toàn quốc dự khai mạc Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 – 2023, tại Hà Nội. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa.

 

Khai mạc Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 – 2023

 

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo CĐGD các cấp triển khai hoạt động công đoàn gắn với chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng về cơ sở; có nhiều giải pháp đột phá; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện có hiệu quả 8 nhiệm vụ, 6 chương trình công tác toàn khóa, nhiều chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội XIV đã đề ra.

 

Trong đó CĐGD các cấp đã tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ, nhất là bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín nhà giáo; triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên; vận động thêm nguồn lực xây nhà công vụ, thiết chế văn hóa, hỗ trợ kịp thời các nhà trường và cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, bão lũ; tổ chức các chương trình đón Tết cho giáo viên cắm bản, chăm lo thiết thực CBNGNLĐ, quan tâm nhiều hơn đối với nhà giáo công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; chú trọng các hoạt động tôn vinh nhà giáo tiêu biểu...

 

275 đại biểu chính thức dự khai mạc Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam

 

Công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, góp phần tạo được sự đồng thuận trong ngành và xã hội đối với chủ trương đổi mới của ngành; nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng đối với nhà giáo, nghề giáo; chủ động tham gia quản lý, thực hiện tốt dân chủ trong các nhà trường; nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực nghề nghiệp đối với đội ngũ CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu mới.

 

Phát động, tổ chức hiệu quả phong trào thi đua, cuộc vận động mang tính ngành nghề sâu sắc, góp phần xây dựng và phát triển nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn được đổi mới; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, kiểm tra giám sát được triển khai thực hiện nghiêm túc; bồi dưỡng, giới thiệu được nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng. Công tác đối ngoại được mở rộng, từng bước khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của CĐGD Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế...

 

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức phát biểu khai mạc Đại hội

 

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, của cơ quan CĐGD Việt Nam dù đã có nhiều cố gắng nhưng chưa theo kịp yêu cầu đổi mới hiện nay. Công đoàn một số trường đại học, cao đẳng sư phạm còn lúng túng trong thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, chưa nêu cao vai trò chủ động trong việc phát hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập để xây dựng, phát triển nhà trường. Một số cán bộ công đoàn chưa tâm huyết, chưa đổi mới phương pháp nên hiệu quả chưa cao...

 

Việc chăm lo, bảo vệ CBNGNLĐ ở một số nhà trường gặp khó khăn nhất là đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học sơ sở. Một số vụ việc nhà giáo bị xâm hại danh dự, nhân phẩm, uy tín, lao động, việc làm chưa được phát hiện và bảo vệ kịp thời. Một số CĐCS còn chưa làm tròn trách nhiệm trong việc bảo vệ CBNGNLĐ. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBNGNLĐ ở một số địa phương còn chậm. Công tác thông tin chưa kịp thời; việc yêu cầu các số liệu báo cáo về CĐGD Việt Nam còn nhiều, trùng lặp; CĐCS thực hiện chậm tiến độ, một số đơn vị báo cáo thiếu chính xác…

 

Văn nghệ khai mạc Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV

 

Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐGD các cấp để tập hợp đông đảo người lao động tham gia tổ chức công đoàn; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ, bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín nhà giáo, nghề giáo; tăng cường phát triển lợi ích của đoàn viên công đoàn; đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, tập trung nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ CBNGNLĐ, kỹ năng ứng xử, đạo đức, phong cách nhà giáo; xây dựng môi trường giáo dục văn hóa, dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiện trong các nhà trường.

 

 

Bên cạnh đó đổi mới và triển khai có chiều sâu các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành. Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn ngành Giáo dục ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

 

Để đạt được những mục tiêu trên, các nhiệm vụ và giải pháp quan trọng đã được Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV đưa ra, đó là: Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng; chăm lo thiết thực cho đoàn viên và CBNGNLĐ; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao chất lượng đội ngũ CBNGNLĐ, chú trọng năng lực nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo; nề nếp, kỷ cương trong các trường học, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 

 

Cùng với đó, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; nâng cao hiệu quả công tác nữ công và phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"; chăm lo, phát triển đội ngũ nữ CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu mới…

 

Nguồn: Báo Giáo dục và Thời đại

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác0 0 1 7 0 8 1 5 6 4
Hôm nay: 4567
Hôm qua: 6570
Tháng này: 119248
Tổng cộng: 0017081564