Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường tiểu học Hòa Bắc thôn Phò Nam (giai đoạn 2)

        Xem với cỡ chữ    

Chủ tịch UBND thành phố đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường tiểu học Hòa Bắc thôn Phò Nam (giai đoạn 2), huyện Hòa Vang, gồm 07 gói thầu như sau:

 

Chủ tịch UBND thành phố đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường tiểu học Hòa Bắc thôn Phò Nam (giai đoạn 2), huyện Hòa Vang, gồm 07 gói thầu như sau:

 

 

Tổ chức, cá nhân quan tâm có thể theo dõi thông tin chi tiết trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại trang web  http://muasamcong.mpi.gov.vn./.

    

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác0 0 1 7 0 8 1 5 4 0
Hôm nay: 4543
Hôm qua: 6570
Tháng này: 119224
Tổng cộng: 0017081540