Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm học 2021 - 2022

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 15/10/2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Quyết định số 1105/QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2021- 2022.

 

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2021 - 2022 được Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng xây dựng trên cơ sở điều kiện thực tiễn của ngành giáo dục và đào tạo, theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 3950/BGDĐT-TTr ngày 10/9/2021 về việc hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

 

Theo Quyết định số 1105/QĐ-SGDĐT, năm học 2021 - 2022 Sở GDĐT sẽ tiến hành 14 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó, có 01 cuộc kiểm tra về việc thực hiện kết luận sau thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị đã được thanh tra; 01 cuộc thanh tra hành chính và 12 cuộc thanh tra chuyên ngành.

 

Trong năm học 2021 - 2022, Sở GDĐT tập trung thanh tra, kiểm tra các nội dung trọng tâm, trọng điểm như: thanh tra công tác quản lý của Hiệu trưởng, việc thực hiện chế độ, chính sách với người lao động và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học; trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra công tác quản lý, hoạt động dạy học, việc thực hiện Chương  trình giáo dục phổ thông năm 2018; tuyển sinh và các khoản thu; thanh tra các kì thi; thanh tra công tác tuyển sinh năm 2021 tại các cơ sở giáo dục tư thực trực thuộc UBND cấp tỉnh theo phân cấp.

(Xem chi tiết đính kèm)./.

Thanh tra Sở GDĐT

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác0 0 1 6 5 4 8 2 4 8
Hôm nay: 2364
Hôm qua: 5036
Tháng này: 97198
Tổng cộng: 0016548248