Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo sửa chữa Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 26/8/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3159/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo sửa chữa Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến với các nội dung chính sau

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức LCNT

Phương thức LCNT

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

1

Xây lắp

683.156.701

NSTP

Chỉ định thầu

-

Quý III/2020

Trọn gói

45 ngày

2

Giám sát thi công xây dựng

21.319.613

NSTP

Chỉ định thầu

-

Quý III/2020

Trọn gói

Theo thời gian thi công

 

Phòng Kế hoạch tài chính

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 5 4 8 2 7 3 9
Hôm nay: 1907
Hôm qua: 3111
Tháng này: 41297
Tổng cộng: 0015482739