Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà lớp học Trường THPT Nguyễn Hiền

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 14/9/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3397/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà lớp học Trường THPT Nguyễn Hiền với các nội dung chính sau:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức LCNT

Phương thức LCNT

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

1

Xây lắp

6.358.679.000

NSTP

Đấu thầu rộng rãi

(qua mạng)

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý III/2020

Trọn gói

150 ngày

2

Lập HSMT, đánh giá HSDT Xây lắp

12.131.563

NSTP

Chỉ định thầu

-

Quý III/2020

Trọn gói

60 ngày

3

Thẩm định HSMT + kết quả LCNT xây lắp

6.040.746

NSTP

Chỉ định thầu

-

Quý III/2020

Trọn gói

30 ngày

4

Thiết bị

521.590.000

NSTP

Chỉ định thầu

-

Quý III/2020

Trọn gói

45 ngày

5

Thí nghiệm nén tĩnh cọc

24.683.850

NSTP

Chỉ định thầu

-

Quý III/2020

Trọn gói

15 ngày

6

Giám sát thi công xây dựng

198.438.475

NSTP

Chỉ định thầu

-

Quý III/2020

Trọn gói

150 ngày

7

Giám sát lắp đặt thiết bị

4.182.109

NSTP

Chỉ định thầu

-

Quý III/2020

Trọn gói

45 ngày

8

Bảo hiểm công trình

12.081.490

NSTP

Chỉ định thầu

-

Quý III/2020

Trọn gói

Theo thời gian thi công, nghiệm thu và bảo hành

 

Phòng Kế hoạch tài chính

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 5 0 8 8 6 9 8
Hôm nay: 102
Hôm qua: 1345
Tháng này: 62579
Tổng cộng: 0015088698