Về việc học sinh, học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo:

 

1. Học sinh, học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố tiếp tục được nghỉ học đến hết tháng 02/2020 để phòng dịch COVID-19.

 

2. Các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo liên quan đến việc phòng dịch; giáo viên tiếp tục hướng dẫn học sinh tự ôn tập, làm bài tập trong thời gian nghỉ học.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

̣Chi tiết đính kèm

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 3 5 4 7 1 5 5
Hôm nay: 937
Hôm qua: 6336
Tháng này: 7273
Tổng cộng: 0013547155