Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II năm 2019

        Xem với cỡ chữ    

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỪ HẠNG III LÊN II NĂM 2019

 

THÔNG BÁO

Kết quả thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II năm 2019

 

Căn cứ Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II năm 2019, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II năm 2019 (sau đây viết tắt là Hội đồng xét thăng hạng) đã tổ chức thẩm định hồ sơ của giáo viên được các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo cử dự xét thăng hạng. Hội đồng xét thăng hạng thông báo kết quả thẩm định hồ sơ (kèm theo Bảng tổng điểm thẩm định hồ sơ) để người dự xét thăng hạng biết.

 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét thăng hạng, người dự xét thăng hạng có quyền gửi đơn và hồ sơ đề nghị phúc khảo kết quả xét thăng hạng. Địa điểm nhận hồ sơ phúc khảo: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo, Tầng 1, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú./

-----------------------------

Đính kèm chi tiết: TẠI ĐÂY

                                                                                                                       

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 3 5 4 7 1 2 7
Hôm nay: 909
Hôm qua: 6336
Tháng này: 7245
Tổng cộng: 0013547127